Prekių grąžinimo politika

PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 

HOTLIPS turi teisę be baudų atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir neteikti paslaugos ar pristatyti užsakytas prekes šiais atvejais:

- Išparduota

- Prekės kaina ar savybės neteisingai nurodytos internetinėje parduotuvėje dėl sistemos klaidos internetinėje parduotuvėje

Jei „HOTLIPS“ negali įvykdyti el. parduotuvėje pateikto užsakymo, per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, Pirkėjas bus informuotas nurodytu prie užsakymo kontaktiniu telefonu arba el. paštu. Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami per 3 darbo dienas, jei su pirkėju nesusitarta kitaip.

Atsiradus Prekių neatitikčiai ar trūkumams, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad HOTLIPS pakeistų nekokybiškas Prekes į kokybiškas prekes arba atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti neatitinkančias Prekes HOTLIPS el. parduotuvei. Pirktos prekės negali būti grąžintos, jei jos buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius ir pagal Pirkėjo sąlygas.

 

HOTLIPS neatsako už šių elementų defektus:

- dėl nerekomenduojamo naudojimo;

- dėl netinkamo ir (arba) naudojimo ne pagal instrukcijas;

- žalą, kurią Pirkėjas tyčia ar netyčia padarė;

 

Vartotojų pardavimo atveju teisėms atsisakyti sutarties ir grąžinti nekokybišką prekę taikomos atitinkamos prievolių įstatymo nuostatos. 

Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų po gavimo datos.

Maisto produktams 14 dienų grąžinimo politika netaikoma, nes laikomasi higienos reikalavimų, o „HOTLIPS“ negali perparduoti tokių grąžinamų prekių.„HOTLIPS“ sutinka atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties tik tais atvejais, kai pateikta informacija apie prekes yra neteisinga arba klientui buvo išsiųstos neatitinkančios prekės. Pirkėjas per 3 darbo dienas nuo prekių gavimo dienos turi išsiųsti nemokamą paraišką „HOTLIPS“ el. paštu [email protected]. Laisvos formos pareiškime turi būti informacija apie grąžinamas prekes, grąžinimo priežastis ir užsakymo numeris.

Grąžinus netitinkančias prekes, už prekes sumokėta suma kartu su grąžinimo transportavimo išlaidomis bus pervesta į Pirkėjo banko sąskaitą (Į tą pačią, iš kurios iš pradžių buvo apmokėtas užsakymas) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo gavimo.

 

Jei po prekių grąžinimo „HOTLIPS“ atliktas prekių būklės patikrinimas rodo, kad grąžintinos prekės buvo naudotos ar pablogėjo jų kokybė, Pirkėjas atsako už prekių vertės sumažėjimą. „HOTLIPS“ gali pateikti prašymą tuo tikslu per 30 dienų nuo prekės grąžinimo, o Pirkėjas yra atsakingas už bet kokius Produkto pažeidimus.

Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su įskaitymo pranešime nurodytais nuostoliais, Pirkėjas turi teisę pasitelkti nepriklausomą ekspertą, kad nustatytų prekės vertę. Išlaidos, susijusios su ekspertize, padalijamos per pusę tarp Pirkėjo ir „HOTLIPS“, išskyrus, tais atvejais, kai vienos iš šalių pozicija pasirodo nepagrįsta. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia šalis, kurios pozicija atrodo nepagrįsta.

Mokėjimai kreditine kortele grąžinami tik į tą pačią kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
Atsakomybė

„HOTLIPS“ atsako prieš Pirkėją, o Pirkėjas atsako už žalą „HOTLIPS“, padarytą kitai šaliai pažeidus šias sąlygas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir apimtimi.

„HOTLIPS“ yra asmens duomenų valdytojas. „HOTLIPS“ perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, įgaliotam duomenų tvarkytojui „Maksekeskus AS“.

Ginčai tarp „HOTLIPS“ ir Pirkėjo dėl produktų įsigijimo iš internetinės parduotuvės bus išspręsti derybomis. Nepavykus susitarti, Pirkėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo arba per Vartotojų teises pateikti skundą Vartotojų skundų komisijai. Komisinis mokestis vartotojui yra nemokamas, o operacijos vertė turi būti didesnė nei 20 eurų. Vartotojas gali pateikti skundą pats arba per atstovą. Vartotojų apsaugos valdybos duomenis galima rasti Vartotojų apsaugos valdybos tinklalapyje, norėdami išspręsti problemas Europos Sąjungos valstybėse narėse, susisiekite su Europos Sąjungos vartotojų centru.